Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2020

mykingdom
9516 e1e3 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viamykingdom mykingdom
mykingdom
1172 f7cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
mykingdom
9516 e1e3 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams
mykingdom
9538 1aa1 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams
mykingdom
9554 856b
Reposted fromsilkydreams silkydreams
mykingdom
9557 4139 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams
mykingdom
9576 1e7f 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams
mykingdom
3456 7d3b 500
Reposted fromniepogoda niepogoda viasilkydreams silkydreams
mykingdom
Gdy pęka ci serce wolisz być sam.
— Belle Aurora
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilkydreams silkydreams

April 26 2020

mykingdom
5095 aaab 500
mykingdom
9559 445b 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams
mykingdom
7421 b92c
Reposted fromkarahippie karahippie viaBetterDays BetterDays
mykingdom
5200 ae06
Reposted fromkarahippie karahippie viaBetterDays BetterDays

April 09 2020

mykingdom
5629 5588
Reposted frommiischa miischa viaelusive elusive
mykingdom
7574 eed0 500
Reposted fromhrafn hrafn viabadblood badblood
mykingdom
Wstałem i udawałem, że nic się nie stało, wytarłem łzy, łzy bólu, cierpienia i wściekłości.
— Charles Baxter - "Nazwij to ucztą miłości"
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabadblood badblood
mykingdom
To wszystko przez Ciebie, przez Ciebie czuję, że oszalałam! Miłość to żaden bezpieczny kaftan. Miłość to czapka błazna.
— M. Masada "Święto trąbek"
Reposted fromdusielecc dusielecc viabadblood badblood
mykingdom
mykingdom
Choćby wszyscy postanowili, że nie, wiosna i tak przyjdzie.
— Věroslav Mertl - "Dom między wiatrem a rzeką"
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabadblood badblood
mykingdom

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...