Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

mykingdom
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaGirlTiger GirlTiger
mykingdom
1145 027d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainto-black into-black
mykingdom
4224 a1d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainto-black into-black
mykingdom
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaelusive elusive
mykingdom
A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako.
— Maciej Stuhr
Reposted fromchujawa chujawa viagronsaker gronsaker

March 01 2017

mykingdom
7678 7462
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viairmelin irmelin

February 28 2017

mykingdom
Śmiejmy się i uśmiechajmy jak najczęściej, ponieważ uśmiech to najpotężniejsza broń kobiety, którą każdego oczaruje, rozbroi i udobrucha. 
— "Sztuka kochania" Michalina Wisłocka
Reposted fromlea lea viadouxsouvenirs douxsouvenirs

February 27 2017

mykingdom
0285 09c1

February 21 2017

mykingdom
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"

February 19 2017

mykingdom
3656 8473

February 18 2017

mykingdom
4956 0560
Reposted fromdailylife dailylife viainto-black into-black
mykingdom
0796 e260 500
Reposted frommslexi mslexi viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
mykingdom
6535 b5f5 500

February 13 2017

mykingdom
"Jeśli wciąż nie spotkałaś mężczyzny, u boku którego chciałabyś się zestarzeć, nie przejmuj się. Bez mężczyzny też się zestarzejesz. Może tylko później."
-Maria Czubaszek
Reposted fromstudentka934 studentka934 viablueeberry blueeberry
mykingdom
6649 0cdd
Reposted fromdippi dippi viablueeberry blueeberry
mykingdom
Potem wrócę do domu i będę żyć dalej. To naturalna kolej rzeczy. Trzeba nauczyć się z tym żyć.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
mykingdom
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viairmelin irmelin

July 02 2015

mykingdom
7122 93d1 500
Reposted fromtooskaa tooskaa viadouxsouvenirs douxsouvenirs
x
Reposted fromweheartit weheartit viadouxsouvenirs douxsouvenirs
mykingdom
1820 0dd5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl