Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2018

mykingdom
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia
mykingdom
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
mykingdom
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viasanders sanders
mykingdom
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viasanders sanders
mykingdom
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasanders sanders

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

July 04 2018

mykingdom
Słyszysz to+wszystko+i+nie+wierzysz+jak+mogłaś+być+z+tym+kimś+rok.+
Czujesz+się+jak+gówno.+
Czujesz+jak+twoja+samoocena+po+prostu+leży.+
Nie+ufasz+jemu,+a+przede+wszystkim+nie+ufasz+już+sobie.+
Nie+ufasz,+że+możesz+być+silna.+
Patrzysz+na+to+wszystko+nagle+z+boku,+
słyszysz+te+wszystkie+słowa+którymi+cię+gnoił.+
Słyszysz+te+wszystkie+określenia+które+nie+oddają+ciebie+w+ogóle
.+Zmienił+cię,+zniszczył+cię,+a+teraz+ma+pretensje,+że+taka+jesteś.
+Zakompleksiona?+tak.+bo+zawsze+byłaś+niewystarczająco+dobra.+
smutna?+tak,+bo gdy+mówiłaś,+że+ci+źle,+to+była+twoja+wina.+
bez+radości?+tak,+bo+ci+tę+radość+brutalnie+odebrano.
zawsze+nie+taka,+zawsze+gorsza,+nigdy+ciepłego+słowa.+
jak+być+z+kimś,+kto+mówi+o+tobie,+że+jesteś+toksyczna.+
jak+być+z+kimś,+kto+twierdzi,+
że+masz+'ataki'+bynajmniej+nie+wynikające+z+choroby.
+jak+być+z+kimś+kto+jest+uprzedzony+do+ciebie.
+jak+być+z+kimś+kto+nazywa+cię+bombą+która+nie+wiadomo+
kiedy+wybuchnie. 
w+pewnym+momencie+to+po+prostu+nie+mogło+się+już+udać.+
od+pewnego+momentu+nie+ma+już+odwrotu. 

widzisz+jak+się+pakuje.+widzisz+jak+zabiera+twoje+rzeczy.+
nie+wiesz,+czy+zatrzymać, 
kocham+cię.+ale+siebie+kocham+na+tyle,+żeby+powiedzieć+dość.+
dość+tym+wszystkim+określeniom.+dość+tym+
wszystkim+słowom+i+gestom. +dość+gnojeniu+mnie+i+dość,+
przede+wszystkim+dość+proszenia+o+miłość.

to+był+zarazem+dobry+i+zły+rok,+Ł.+były+chwile,+
których+oboje+nie+zamienilibyśmy+na+żadne+inne+z+nikim+innym.
+za+to+będę+cię+pamiętać,+i+za+to+będę+cię+kochać+i+
do+tego+będę+się+uśmiechać+patrząc+wstecz.+a+teraz+dajmy+
sobie+odejść.+dajmy+sobie+żyć+na+nowo.+dajmy+sobie+szansę. 

życzę+ci+wszystkiego+dobrego.+a+w+Twoje+30-te+urodziny+zaśpiewam+ci+w+myślach+'sto+lat'.+żyj+dobrze+i+
kochaj.+i+tę+miłość+okazuj.+a+razem+z+miłością+okazuj+
szacunek.+życzę+ci+kogoś,+
kto+cię+uskrzydli. 

June 24 2018

mykingdom
O miłość się nie żebrze. Jeśli ktoś żebrze o miłość, to znaczy, że jej nie ma. A jeśli jej nie ma, to żadne błagania ani prośby nie powołają jej do życia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainto-black into-black
mykingdom
8036 194b 500
Reposted frommyrla myrla viadouxsouvenirs douxsouvenirs
mykingdom
2472 aee9
Reposted fromonlyman onlyman viadouxsouvenirs douxsouvenirs

May 23 2018

4567 9bfb 500
Reposted fromdivi divi viadouxsouvenirs douxsouvenirs
3963 3db9 500

ghleam:

you are unforgettable

mykingdom
8023 0687
mykingdom
1912 204f
Reposted fromretaliate retaliate viadouxsouvenirs douxsouvenirs
mykingdom
0797 944d
Reposted fromslodziak slodziak viadouxsouvenirs douxsouvenirs
mykingdom
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromonlyhedone onlyhedone viadouxsouvenirs douxsouvenirs
mykingdom
mykingdom
4760 bc77 500

May 12 2018

mykingdom
4270 aafc
Reposted frommartynkowa martynkowa viahmpf3rd hmpf3rd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl