Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2019

3775 c06e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabadblood badblood
mykingdom
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viabadblood badblood

January 06 2019

mykingdom
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai viabadblood badblood
mykingdom
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viaelusive elusive
mykingdom
6620 ca22
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaaggape aggape
mykingdom
5407 d690 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
mykingdom
9630 0d1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadreamadream dreamadream
mykingdom
Reposted frombluuu bluuu viaelusive elusive
mykingdom
8427 62b0
Reposted fromonlyman onlyman viaelusive elusive
mykingdom
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaelusive elusive
mykingdom
1923 827e
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viawrazliwa wrazliwa
mykingdom
5166 6803 500
Reposted fromagataaa agataaa viaaggape aggape
mykingdom
Reposted frombluuu bluuu viaelusive elusive
mykingdom
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viaelusive elusive
mykingdom
Reposted frombluuu bluuu viaelusive elusive
mykingdom
mykingdom
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaelusive elusive
mykingdom
mykingdom
3131 7eff
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viaelusive elusive
mykingdom

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaelusive elusive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl