Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

mykingdom
mykingdom
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
mykingdom
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
mykingdom
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaSpiritusMovens SpiritusMovens
mykingdom
mykingdom
4892 1fdf
mykingdom
Zabierasz kiedy zaczyna mi na czymś zależeć. mam iść przez życie ze znieczulicą w sercu? Tego chcesz?

April 15 2017

mykingdom
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
mykingdom
Reposted frombluuu bluuu viagronsaker gronsaker
mykingdom
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
mykingdom
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
mykingdom
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
mykingdom
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaxannabelle xannabelle
mykingdom
Ten świat nie zginie od bomby atomowej, jak prorokują gazety, ale umrze ze śmiechu, ze strywializowania, z obracania wszystkiego w żart, na domiar złego w kiepski żart.
— Carlos Ruiz Zafon, Cień wiatru
Reposted fromhumanicznie humanicznie viaxannabelle xannabelle
mykingdom
Tęskniłem za nią po prostu. Bez niej nic nie smakowało tak samo dobrze jak z nią.
— Jay Crownover
mykingdom
Reposted frombluuu bluuu viaelusive elusive
mykingdom
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaxannabelle xannabelle
mykingdom

March 05 2017

mykingdom
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaGirlTiger GirlTiger
mykingdom
1145 027d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl