Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

mykingdom
2632 4cc2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 24 2019

mykingdom
1332 4b30 500
Reposted fromagatiszka agatiszka vialaparisienne laparisienne
mykingdom
7599 14ca
Reposted from2017 2017 vialaparisienne laparisienne
mykingdom
8890 48ad
mykingdom
9615 4826
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
mykingdom
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
mykingdom
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze
mykingdom
0308 cabe 500
Reposted frommalfynka malfynka vialaparisienne laparisienne
mykingdom
0641 5a29 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
mykingdom
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
mykingdom
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialaparisienne laparisienne
mykingdom
5009 4e98
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
mykingdom
mykingdom
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
mykingdom
mykingdom

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viaBetterDays BetterDays
mykingdom

June 20 2019

mykingdom
0210 1f53
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mykingdom
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl