Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2019

mykingdom
Kto by pomyślał, że będzie już tylko gorzej.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx
mykingdom
Reposted frombluuu bluuu

August 18 2019

mykingdom
nie wierzę w miłość. miłości nie ma.

August 17 2019

mykingdom
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadzony dzony

August 16 2019

mykingdom
1150 d596
Reposted fromsailormoon sailormoon viainto-black into-black
mykingdom
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
mykingdom
6578 b3d1 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin
mykingdom
3747 c039
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
mykingdom
mykingdom

Jeżeli wciąż nie spotkałaś mężczyzny, u boku którego chciałabyś się zestarzeć, nie przejmuj się. Bez mężczyzny też się zestarzejesz. Może tylko później.

— Maria Czubaszek
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viabluejane bluejane
mykingdom
mykingdom
6710 4460
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamykingdom mykingdom
mykingdom
7009 5cc2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBetterDays BetterDays
mykingdom
6710 4460
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBetterDays BetterDays
mykingdom
6711 f5a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBetterDays BetterDays
mykingdom
9630 0d1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBetterDays BetterDays
mykingdom
5518 1ccb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBetterDays BetterDays
mykingdom
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaBetterDays BetterDays
mykingdom
9797 6d5b
Reposted fromkarahippie karahippie viawakemeupx wakemeupx
mykingdom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl