Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

mykingdom
0290 cb5c 500
Reposted frommoai moai viadouxsouvenirs douxsouvenirs
4713 9501
mykingdom
0180 407f
mykingdom
2989 98a1

November 11 2017

mykingdom

Możesz być atrakcyjna, pachnieć mleczkiem kokosowym,
pracować na czternastym piętrze wieżowca i dobrze sobie radzić,
ale będziesz walić głową w mur dopóki nie zrozumiesz,
że ludzie przychodzą i odchodzą.
Tylko ze sobą spędzisz każdy dzień i lepiej,
żebyś była kimś, kogo lubisz.
To dlatego szacunek jest ważniejszy od utrzymania przy sobie kogoś,
 kto sprawia, że trzeba dokonać wyboru między nim, a podeptaniem siebie.

mykingdom

W każdym związku – na początku,
w połowie czy pod koniec – następuje taka chwila,
w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania.
Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek
lub zburzyć go raz na zawsze.

mykingdom

If you can love the wrong one so much,

just imagine how much you can love the right one.

mykingdom

"(…) w tym roku prawie nic mi się nie udało. Nic, poza poznaniem ciebie."

mykingdom
don't worry when I fight for you. worry when I stop, because it means there's nothing left for us to fight for.
mykingdom
7468 8ca4
mykingdom
życie jest straszne.
ale ja postanowiłam, że będzie piękne.

November 06 2017

mykingdom
9838 48da 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
mykingdom
7611 8ae7 500
mykingdom
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromMissMurder MissMurder viadobby dobby
mykingdom
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
mykingdom
3650 8d78
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
7723 5ea2 500
Reposted fromvanille vanille viairmelin irmelin
mykingdom
5937 0ee0
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadobby dobby
mykingdom
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viadobby dobby
mykingdom
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl