Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

mykingdom
Ja dziś Paniom życzę, żeby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać
— Sigmund Freud
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viakarlwho karlwho
mykingdom
3919 9917 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakarlwho karlwho
mykingdom
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viakarlwho karlwho
mykingdom
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci. 
— Jacek Braciak
Reposted fromlovvie lovvie

March 06 2019

mykingdom
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong vialovvie lovvie
mykingdom
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie
mykingdom
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted fromlovvie lovvie
mykingdom
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka. 
— Margaret Atwood
Reposted fromlovvie lovvie
mykingdom
Bądźcie szaleni, ale zachowujcie się jak normalni ludzie. Podejmujcie ryzyko bycia odmiennymi, ale nauczcie się to robić, nie zwracając na siebie uwagi. 
— Paulo Coelho
Reposted fromlovvie lovvie
mykingdom
Nie módlcie się o łatwe życie. 
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. 
— John F. Kennedy
Reposted fromlovvie lovvie
mykingdom
 Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie
mykingdom
Czas leci. Jesteś pasażerem czy pilotem? 
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromlovvie lovvie
mykingdom
 Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze. 
— Michael Nast
Reposted fromlovvie lovvie
mykingdom
4939 dea9
Reposted fromcalifornia-love california-love vialovvie lovvie
mykingdom
 Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz. 
— Nancy Drew
Reposted fromlovvie lovvie
mykingdom
9225 9e57 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vialovvie lovvie
mykingdom
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może. Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
Reposted fromlovvie lovvie
mykingdom
Niech nikt nie pozbawia mnie zmarszczek z czoła uzyskanych przez zachwyt nad pięknem życia, ani tych z moich warg, które pokazują, ile się śmiałam i ile całowałam, ani worków pod oczami - w nich jest pamięć o tym, ile płakałam. Należą do mnie i są piękne.
— Meryl Streep
Reposted fromlovvie lovvie
mykingdom
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans vialovvie lovvie
mykingdom
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie 
— funpage soup.io
Reposted fromlovvie lovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl