Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

mykingdom
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viadarling darling
mykingdom
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
mykingdom
4544 aa0d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
mykingdom
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
Reposted fromjoannem joannem viagwiazdeczka gwiazdeczka
mykingdom
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted fromamelinowa amelinowa viagwiazdeczka gwiazdeczka
5038 92da 500
Reposted fromtwice twice viagwiazdeczka gwiazdeczka
mykingdom
8191 c560
Reposted fromretro-girl retro-girl viapastelove pastelove
mykingdom
8022 46d7

May 20 2017

mykingdom
zbyt często stawiamy przecinek, tam, gdzie już dawno powinniśmy postawić kropkę.
Reposted fromappreciation appreciation viapastelove pastelove
mykingdom
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— rupi kaur, "mleko i miód"
mykingdom
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viapastelove pastelove

May 13 2017

mykingdom
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakasmii kasmii
mykingdom
8532 91fc 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viagwiazdeczka gwiazdeczka
mykingdom
0783 59d2 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viagwiazdeczka gwiazdeczka
mykingdom
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viaSpiritusMovens SpiritusMovens
mykingdom
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
mykingdom
mykingdom
8759 bd5c
mykingdom
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
mykingdom
Dzięki oddechowi uświadamiasz sobie własne chaotyczne próby naprawiania sytuacji. Zawsze możesz skupić się na oddechu zamiast na gorączkowych działaniach, dzięki czemu nauczysz się, że nie musisz od razu wszystkiego naprawiać. Niektóre sprawy lepiej zostawić własnemu biegowi. To bardzo ważna umiejętność.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl viaazalia azalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl